Trịnh Khuông Vũ là nhà văn, người diễn thuyết, MC nổi tiếng tại Đài Loan, đồng thời là người phụ trách công ty start up với mục tiêu [Giúp bạn nổi tiếng].

Trịnh Khuông Vũ - Trịnh Khuông Vũ

Vì sao người tôi thích, đều đã có người yêu?

Vì sao người tôi thích, đều đã có người yêu?

Khi một cô gái nói rằng cô ấy đã có người yêu, thì cơ bản là ta có thể tạm thời lơ đi thông tin này, “người yêu” là một danh từ không có hiệu lực về mặt luật pháp...

Read More
Đàn ông chân chính không bao giờ than phiền về phụ nữ!

Đàn ông chân chính không bao giờ than phiền về phụ nữ!

“Kĩ năng thu hút bằng việc ngừng oán thán”.

Read More