Trịnh Khuông Vũ là nhà văn, người diễn thuyết, MC nổi tiếng tại Đài Loan, đồng thời là người phụ trách công ty start up với mục tiêu [Giúp bạn nổi tiếng].

Trịnh Khuông Vũ - Trịnh Khuông Vũ