Hợp tác thương nghiệp

Hợp tác thương nghiệp

Giới thiệu đội ngũ

Ajax Chi

Kỷ Nguyên  ( Ajax )

Tổng giám đốc – Người sáng lập

 • Hội trưởng Hiệp hội phát triển thanh niên ChuangKa
 • Trợ lí Tổng giám đốc công ty Đại Nhật Phát
 • Nguyên Tổng biên tập Tạp chí 4-way News
 • Quản lí dự án PMP
 • Giảng viên
Ily Lo Lò Kim Chi

Lê An Nhiên ( Ily ) 

Giám đốc truyền thông

 • Nhà văn 
 • Theo học thạc sĩ ĐH Quốc lập Trung Ương
 • Sinh viên ĐH Cát Lâm
Flora Pham Phạm Hoa Huệ

Phạm Hoa Huệ (Flora Pham)

Giám đốc marketing

 • Post-doc
 • Tổng giám đốc công ty phát triển GD Vic
 • Giảng viên ĐH Phương Đông
 • Giảng viên ĐH Minh Truyền Đài Loan
Amy Chen Trần Kim Vân

 Trần Kim Vân (Amy Chen)

Giám đốc kinh doanh

 • Đại diện Tạp chí Hello Việt Nam tại Hà Nội
 • Giám đốc công ty nhân lực