Giao lưu giáo dục Việt - Đài --- Đoàn THPT ChangYie tìm về đất mẹ

Giao lưu giáo dục Việt - Đài --- Đoàn THPT ChangYie tìm về đất mẹ

Ngày 20-25/10 năm 2019, Giáo viên và 14 học sinh trường THPT ChangYie (Đài Trung, Đài Loan - đa phần là con em Tân Di Dân) đã đến Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu giáo dục, văn hóa, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.

Read More
Hello Vietnam - 越南你好

Hello Vietnam - 越南你好

《Hello Việt Nam》là Tạp chí song ngữ Việt - Trung giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, kinh tế của Việt Nam và Đài Loan

Read More