Talkshow - 20210221 - Làm việc tại Đài Loan - Dễ Hay Khó


Làm việc tại Đài Loan - Dễ Hay Khó Host: Hello Vietnam Speaker: Sasa Nguyễn Trong những năm gần đây, lượng du học sinh Việt Nam tại Đài Loan liên tục tăng, vượt qua Malaysia và trở thành nước Đông Nam Á có lượng du học sinh nhiều nhất tại Đài Loan. Với nền giáo dục tiên tiến và cuộc sống hiện đại, cùng với chính sách Tân Hướng Nam, khiến cho sinh viên Việt Nam càng có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tại Đài Loan. Vậy, sau khi tốt nghiệp đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn giữa về nước hay ở lại Đài Loan? Nếu tìm việc ở Đài Loan thì cần chuẩn bị những gì?

Fanpage: https://www.facebook.com/hellovietnam.tw

Website: https://hellovietnam.tw/vn/column

Email: hellovietnam.tw@gmail.com

Các talkshow trong năm: https://hellovietnam.tw/vn/hello-life/323

Trở về