Tags Tìm kiếm:Kinh tế

Start-up Việt Nam - cuộc đua tìm “kì lân”

Start-up Việt Nam - cuộc đua tìm “kì lân”

Theo thống kê của tạp chí Echelon (Singapore), một tạp chí online lớn về khởi nghiệp ở Đông Nam Á, Việt Nam hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp start-up đang hoạt động trên đủ các lĩnh vực.

Read More