Viện lập pháp thông qua sửa đổi Luật Đại Học - Tin vui cho Tân di dân


Do chế độ và chính sách cho bộ phận Tân di dân trước và sau khi nhập tịch có nhiều chênh lệch, vì vậy, Viện lập pháp ngày hôm nay đã thông qua bản sửa đổi bộ Luật Đại học, liệt kê nhóm vợ/chồng người nước ngoài thành một nhóm học sinh mới và áp dụng  những chính sách của Luật Đại Học giống với nhóm học sinh Hoa Kiều và học sinh Đại Lục. Sự thay đổi này nhằm giúp điều chỉnh những bất công do các yếu tố như trình độ ngôn ngữ gây ra cho học sinh/sinh viên Tân di dân.

Bà Lý Lệ Phần, Ủy viên Đảng Dân Tiến, trong đề án trình lên đã chỉ rõ, theo số liệu thống kê từ Cục di dân, Bộ nội chính, cho đến hết tháng 10, có hơn 540 nghìn người vợ/chồng người nước ngoài, người Đại Lục (bao gồm Hongkong, Macau) sinh sống tại Đài Loan, dần trở thành nhóm dân tộc lớn thứ 5 tại đây.

Nhưng Tân di dân sau khi nhập tịch, muốn tiếp tục theo học các bậc từ Đại học trở lên, phải theo các chính sách và chế độ giống như sinh viên Đài Loan bản địa. Chính sự khác nhau trong các vấn đề như ngôn ngữ, văn hóa và cả việc phải chăm sóc con cái đã dẫn đến năng lực cạnh tranh của Tân di dân chưa cao.

Cùng với số dân khẩu Tân di dân ngày càng tăng, việc đổi mới Luật Đại Học sẽ mang lại một môi trường sư phạm bình đẳng, công bằng, đa dạng hơn cho Tân di dân tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại Đài Loan, đồng thời cũng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và giáo dục cho con em Tân di dân. 

Ngoài ra, Viện lập pháp ngày hôm nay cũng thông qua phương án sửa đổi Luật Bồi Dưỡng Giáo Viên, tăng thêm điều khoản số 08. Điều khoản này quy định, sau khi Ủy ban Đánh giá Bồi dưỡng Giáo viên thông qua đánh giá, các cơ quan chủ quản trung ương sẽ chịu trách nhiệm thực hiện điều phối các trường đại học đào tạo giáo viên tổ chức khóa học giáo dục nghề nghiệp, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học đạt điều kiện cụ thể và tham gia các khóa học giáo dục nghề nghiệp trong ít nhất một năm.

Luật cũng nêu rõ, các trường đại học đào tạo giáo viên có tổ chức lớp học bồi dưỡng ngôn ngữ theo diện bổ trợ kinh phí quốc gia phải phối hợp với cơ quan chủ quản mở các lớp ngôn ngữ và các lớp văn hóa liên quan theo đúng quy định.

Trở về