Thành lập “Liên minh hiệp hội công nghiệp Đông Nam Á”


Vì sự phát triển khu vực Trung Bộ, cơ hội mới cho người lao động và Tân Di Dân tại Đài Loan, Chính phủ Đài Trung thông qua việc trích vốn tư để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt tín nhiệm giao phó cho công ty FORMORE MAKER SPACE thành lập “Liên minh Hiệp hội công nghiệp Đông Nam Á”.Vì sự phát triển khu vực Trung Bộ, cơ hội mới cho người lao động và Tân Di Dân tại Đài Loan, Chính phủ Đài Trung thông qua việc trích vốn tư để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt tín nhiệm giao phó cho công ty FORMORE MAKER SPACE thành lập “Liên minh Hiệp hội công nghiệp Đông Nam Á”.

Ảnh 1: Doanh nghip, chính ph, trường hc cùng nhau khi đng “Liên minh hip hi công nghip Đông Nam Á”

Liên minh với hy vọng rằng tập hợp các nguồn lực từ nhiều nơi với trung tâm hướng nghiệp của các trường đại học tại Đài Trung… bồi dưỡng phụ đạo phát triển nhu cầu của các doanh nghiệp tại Đài Loan, bước đầu tiên trong việc hòa nhập Tân Di Dân Đài và người lao động  nước ngoài với cư dân địa phương. Phát triển cùng chung sống và vì sự thịnh vượng của hệ sinh thái kinh doanh. Cục trưởng Bộ phát triển kinh tế Đài Trung - Lữ Diệu Chí đặc biệt chú trọng: "Quảng trường Đông Hiệp (Di yi guang chang) là nơi tập trung chủ yếu người lao động lớn nhất tại Đài Loan, theo thống kê trong ngày nhận lương có đến 2 vạn người lao động tập hợp tại đây. Tạo nên lợi ích về kinh tế tại địa phương, hy vọng rằng khi thành lập liên minh công nghiệp, kết hợp với các cửa hàng và tận dụng các nguồn lực, kết hợp với nhóm marketing, đưa các doanh nghiệp (cửa hàng) Đài Trung ngày càng phát triển."

Ảnh 2: Phỏng vấn Cục trưởng Bộ phát triển kinh tế Đài Trung Lữ Diệu Chí

Liên minh Hiệp hội luôn hoan nghênh các doanh nghiệp (cửa hàng) cùng tham gia. Trong tương lai tiếp tục mở các hội chợ, mở các lớp bồi dưỡng, diễn đàn doanh nghiệp, trợ giúp thành viên trong hiệp hội trở nên vững mạnh. Ngoài ra thông qua việc chọn lọc từ thành viên của Hiệp hội, chọn ra 3 doanh nghiệp gia nhập kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, trợ giúp cải tạo không gian, thiết kế hình ảnh thương hiệu, quy hoạch quy trình phục vụ, kinh doanh trong nhóm và các kế hoạch marketing, hy vọng có thể cải tạo, khôi phục và vực dậy các cửa hàng quanh khu vực.

Ảnh 3: Phỏng vấn  đại biểu Viện đàm phán hành chính kinh tế thương mại Giản Chí Vũ

Ngoài ra, với mong muốn trợ giúp quảng bá các sản phẩm ưu tú nhất Đài Loan đến với thị trường Đông Nam Á, Hiệp hội cũng thử nghiệm sản phẩm và áp dụng hình thức thương mại điện tử với mục đích trợ giúp các doanh nghiệp. Đầu tiên trợ giúp các nhóm doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp có sản phẩm ưu tú gia nhập hệ sinh thái quảng trường Đông Hiệp, bằng việc thử nghiệm sản phẩm và chất lượng phục vụ. Từ thu nhập ý kiến của người lao động hoặc Tân Di Dân tại Đài Loan thử nghiệm sản phẩm sau đó tiến hành sửa đổi, tiếp theo  thông qua website thương mại điện tử tiến hành bước đầu tiên gia nhập thị trường Đông Nam Á, đây là bước nâng cao cơ hội thành công cho doanh nghiệp.

Ảnh 4, 5, 6: Lao động nước ngoài và Tân Di Dân tại Đài có thể trở thành đại lý của KIDOBUY

Bạn là lao động nước ngoài, Tân Di Dân tại Đài, nếu như có hứng thú xin mời gia nhập kế hoạch hấp dẫn này. Quảng bá các sản phẩm ưu tú nhất Đài Loan về quê hương. Thông qua thương mại điện tử và các khóa huấn luyện bán hàng và trở thành đại lý bán hàng của KIDOBUY.

Trở về