Mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 02/09/2019


Hôm nay ngày 2 tháng 9, là ngày Quốc khánh của Việt Nam. Vào ngày này hàng năm trên khắp Việt Nam tổ chức rất nhiều hoạt động kỉ niệm, ghi nhớ khoảnh khắc năm 1945 đó, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, khai sinh ra đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (hiện nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

Cách mạng Tháng Tám 1945 là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, một cuộc Cách mạng giúp giải phóng dân tộc và lật đổ chế độ phong kiến, như Bác Hồ đã viết trong bản Tuyên ngôn Độc lập: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa…”.

Cuối những năm 1850, Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, dù chịu vô vàn áp bức dưới hai tầng lớp cả thực dân và phong kiến nhưng nhân dân ta cũng không bao giờ chịu đầu hàng, liên tục đứng lên đấu tranh vì tự do của chính mình. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chỉ đạo phù hợp trong tình hình chiến sự ngày càng phức tạp, đã tạo động lực cho các cuộc chiến của dân quân Việt Nam diễn ra mạnh mẽ. Đến năm 1945, nhân cơ hội Pháp và Nhật đều đang thất thế, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua Mặt trận Việt Minh đã lãnh đạo, kêu gọi toàn thể dân tộc đứng lên Tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ phong kiến - thuộc địa, giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc Cách mạng Tháng Tám này đã kết thúc hơn 80 năm thực dân đô hộ, đồng thời cũng chấm dứt chế độ phong kiến, mở ra một trang lịch sử mới và tạo tiền đề xây dựng một đất nước Việt Nam: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.  

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một điển hình trong làn sóng cách mạng thế giới khi cùng lúc hoàn thành hai nhiệm vụ to lớn: đánh tan đế quốc và phong kiến, xây dựng nền Chủ nghĩa Cộng hòa. Khi viết Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đã trích dẫn lại những câu nói trong Bản tuyên ngôn Độc lập của Mĩ và Tuyên ngôn nhân quyền của Pháp như thêm lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam như một quốc gia nắm giữ vận mệnh của chính mình và người dân Việt Nam từ nay có đầy đủ chủ quyền tự do như mọi công dân trên thế giới.

Năm nay cũng như mọi năm, nhiều hoạt động đầy ý nghĩa kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 đã được tổ chức không chỉ trong nước mà là khắp năm châu bốn bể, nhận được sự chú ý và chúc mừng từ bạn bè quốc tế như lễ diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, buổi đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các buổi tiệc chúc mừng ở Đại sứ quán Việt Nam trên toàn thế giới (Campuchia,Nhật Bản, Mĩ, New Zealand…) và vô vàn hoạt động phong phú khác của các cơ quan đoàn thể.

Trở về