Lịch nghỉ bão 09/08/2019


Đài khí tượng trung ương ngày 8 ra thông báo cảnh báo bão Lekima. Do bão ngày càng mạnh lên theo thời gian, khu vực Bắc bộ và Nghi Lan sẽ có mưa bão lớn dần hơn từ đêm nay. Trung tâm dự báo bão cho biết từ đêm ngày 8 đến trưa ngày 9, khu vực biển phía Đông bắc Đài Loan trở lên khu vực Bắc bộ là nơi chịu ảnh hưởng bão mạnh nhất, đề nghị người dân chú ý an toàn. 

Toàn bộ tình hình nghỉ học/nghỉ làm ngày 9 tháng 8 được công bố như sau: 

【Khu vực phía Bắc】

Thành phố Cơ Long:Tối ngày 8 đi học/đi làm bình thường, ngày 9 nghỉ toàn bộ

Thành phố Đài Bắc:Tối ngày 8 đi học/đi làm bình thường, ngày 9 nghỉ toàn bộ

Thành phố Tân Bắc:Tối ngày 8 đi học/đi làm bình thường, ngày 9 nghỉ toàn bộ

Thành phố Đào Viên:Khu Phục Hưng từ 15:30 ngày 8 nghỉ học/nghỉ làm, ngày 9 nghỉ toàn bộ

Thành phố Tân Trúc:Tối ngày 8 đi học/đi làm bình thường, ngày 9 nghỉ toàn bộ

Huyện Tân Trúc:Tối ngày 8 đi học/đi làm bình thường, ngày 9 nghỉ toàn bộ

【Khu vực phía Đông】

Huyện Nghi Lan:Tối ngày 8 đi học/đi làm bình thường, ngày 9 nghỉ toàn bộ

Huyện Hoa Liên:Tối ngày 8 đi học/đi làm bình thường, ngày 9 nghỉ toàn bộ

Huyện Đài Đông:Tối ngày 8 đi học/đi làm bình thường, ngày 9 nghỉ toàn bộ

Khu vực miền Trung

Huyện Miêu Lật:Đi học/Đi làm bình thường

Thành phố Đài Trung:Đi học/Đi làm bình thường

Huyện Chương Hóa:Đi học/Đi làm bình thường

Huyện Vân Lâm:Đi học/Đi làm bình thường

Huyện Nam Đầu:Đi học/Đi làm bình thường

【Khu vực phía Nam】

Thành phố Gia Nghĩa:Đi học/Đi làm bình thường

Huyện Gia Nghĩa:Đi học/Đi làm bình thường

Thành phố Đài Nam:Đi học/Đi làm bình thường

Thành phố Cao Hùng:Đi học/Đi làm bình thường

Huyện Bình Đông:Đi học/Đi làm bình thường

【Khu vực các đảo】

Huyện Bành Hồ:Đi học/Đi làm bình thường

Huyện Liên Giang:Đi học/Đi làm bình thường

Huyện Kim Môn:Đi học/Đi làm bình thường

Trở về