Hoạt động Đài Loan - Tháng 9/2019

 

Toàn Đài Loan 2019.06.01 - 2019.12.31 Lễ hội Xe đạp Đài Loan
2019.06.13 - 2019.09.30 Lễ hội chính Hạ đảo Ngọc
Đài Bắc 2019.07.05 - 2019.09.25 Cố cung Hi Du Quý
2019.08.03 - 2019.09.08 Lễ hội Nghệ thuật Đài Bắc
Tân Bắc 2019.08.30 - 2019.09.01 Lễ hội Âm nhạc quốc tế Cống Liêu - Tân Bắc
2019.09 - 2019.12 Cua Vạn Lý - Tân Bắc
Đào Viên 2019.06.15 - 2019.09.07 Lễ hội Cảng biển Vĩnh An
2019.08.03 - 2019.09.08 Lễ hội địa danh nghệ thuật Đào Viên
Đài Trung 2019.09.21 Cốc Quan - Đi bộ ngàn người
2019.09.07 - 2019.09.08 Rock Đài Trung
Hoa Liên 2019.08.03 - 2019.09.15 Lễ hội Hoa kim châm Hoa Liên
2019.09.11 - 2019.09.12 Thử thách đạp xe vịnh biển
Nam Đầu 2019.09.01 Hồ Nhật Nguyên - bơi vạn người
2019.09.21 Lễ hội âm nhạc kỉ niệm 20 năm động đất 921
Gia Nghĩa 2019.09.14 - 2019.09.21 Hoạt động Kỉ niệm 2 năm Thái Bình Vân Thê
2019.09.28 - 2019.11.04

Lễ hội Nghệ thuật Cố cung Á Châu - Tháng Thái Lan

Đài Đông 2019.06.01 - 2019.10.13 Lễ hội nghệ thuật - Phiêu Đảo 197
2019.06.21 - 2019.11.30 Lễ hội nghệ thuật bờ Đông Hải
2019.09.14 Lễ hội Vạn vật
Đài Nam 2019.07.20 - 2019.09.08 Lễ hội âm nhạc Bình Minh
2019.09.21 - 2019.10.20 Lễ hội Ẩm thực - Suối nước nóng Quan Tử
Cao Hùng 2019.08.31 - 2019.09.01 Lễ hội Khoai - Măng Giáp Tiên
2019.08.17 - 2019.10.27 Lễ hội Nghệ thuật Trang Đầu
Bình Đông 2019.08.31 - 2019.09.01 Malimeme! Sơn Thần ăn Băng Nguyệt
Mazu 2019.04 - 2019.09 Thưởng ngoạn Nước mắt xanh Nam Cán - Bắc Hải
2019.08.03 - 2019.09.08 Thưởng ngoạn sinh thái biển - Mazu
Kim Môn 2019.08.31 - 2019.09.15 Bánh Trung Thu Trạng nguyên Kim Môn
Bành Hồ 2019.07.01 - 2019.09.30 Lễ hội Hải dương Bành Hồ
2019.08.17 - 2019.11.02 Lễ hội Ánh sáng quốc tế vịnh biển
2019.09.28 - 2019.09.29 Giải Người sắt tam đỉnh quốc tế Bành Hồ

Trở về